Nazwa jeziora: Gardno
Położenie: Polska, województwo pomorskie
Powierzchnia: 2468,1 ha

Jezioro Gardno jest poligenetycznym akwenem Wybrzeża Słowińskiego, oddzielonym mierzeją od Morza Bałtyckiego. Jego główną rzeką zasilającą jest Łupawa, na której często organizowane są spływy kajakowe, a samo Gardno wchodzi w skład kompleksu Słowińskiego Parku Narodowego i rezerwatu Wyspa Kamienna.

Plaża

Linia brzegowa Gardna jest bardzo słabo rozwinięta, z tego też powodu na jego powierzchni nie występują liczne półwyspy i zatoki, jednak walory przyrodnicze sprawiają, że jest to idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych: windsurfingu, kitesurfingu i żeglugi.

Wyspa Kamienna jest siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt i ptactwa,

a roślinność tego terenu jest bardzo urozmaicona i bogata.

Jezioro Gardno to także prawdziwy raj dla wędkarzy, gdyż jest ono dość silnie zarybione gatunkami takimi jak sandacz, krąp, leszcz, węgorz europejski i inne.

Jezioro Gardno

Post navigation